ขั้นตอนการจ้าง

1. สรุปเนื้อหาข้อมูลที่ต้องการ

2. กำหนดขอบเขตงาน

3. สรุปรูปแบบผลงาน

4. เสนอราคา และชำระเงิน

5. ส่งมอบผลงาน

ข้อตกลง

เมื่อลูกค้ายีนยันสั่งจ้างงานแล้ว ทางทีมงานจะแจ้งกำหนดระยะเวลาการรับผลงานให้ทราบ และเมื่อส่งมอบงานแล้วให้ลูกค้าต้องดำเนินการชำระเงินส่วนที่เหลือ

การชำระเงิน

เมื่อลูกค้าต้องการเริ่มจ้างงาน โอนเงินมัดจำ 50% เข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บริษัท ดีทูไอเดีย จำกัด 62-9-92011-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ชมตัวอย่างทั้งหมด