1.วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


คอร์สติว 
1.คอร์สเจาะเกราะ 1 เดือนก่อนสอบ ( เดือน มีนาคม  )
เข้าแคมป์ อยู่ประจำ กิน –นอน เรียน  เรียนทุกวัน พร้อมฝึกทำโจทย์ข้อสอบ ตะลุยโจทย์ ช่วงค่ำก่อนนอนทุกวัน อย่างหนัก เพื่อเตรียมตัวสอบ  เริ่ม คลิก...ข้อมูลเพิ่มเติม  ค่าลงทะเบียน 25,000 บาท
3. คอร์สติวเสาร์-อาทิตย์  (ติวตลอดปี)
ติวเข้มเนื้อหาวิชาที่ ใช้สอบ ทุกวิชา เรียน เฉพาะวัน เสาร์  วันอาทิตย์ เพื่อปรับพื้นฐานสำหรับเตรียมการสอบ ค่าลงทะเบียน ตลอดปี 15,000 บาท

 

1.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก   กองทัพบก

 คอร์สติว 
1.คอร์สเจาะเกราะ 1 เดือนก่อนสอบ ( เดือน มีนาคม  )
เข้าแคมป์ อยู่ประจำ กิน –นอน เรียน  เรียนทุกวัน พร้อมฝึกทำโจทย์ข้อสอบ ตะลุยโจทย์ ช่วงค่ำก่อนนอนทุกวัน อย่างหนัก เพื่อเตรียมตัวสอบ  เริ่ม คลิก...ข้อมูลเพิ่มเติม  ค่าลงทะเบียน 25,000 บาท
3. คอร์สติวเสาร์-อาทิตย์  (ติวตลอดปี)
ติวเข้มเนื้อหาวิชาที่ ใช้สอบ ทุกวิชา เรียน เฉพาะวัน เสาร์  วันอาทิตย์ เพื่อปรับพื้นฐานสำหรับเตรียมการสอบ ค่าลงทะเบียน ตลอดปี 15,000 บาท

 

1.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ               กองทัพเรือ
คอร์สติว 
1.คอร์สเจาะเกราะ 1 เดือนก่อนสอบ ( เดือน มีนาคม  )
เข้าแคมป์ อยู่ประจำ กิน –นอน เรียน  เรียนทุกวัน พร้อมฝึกทำโจทย์ข้อสอบ ตะลุยโจทย์ ช่วงค่ำก่อนนอนทุกวัน อย่างหนัก เพื่อเตรียมตัวสอบ  เริ่ม คลิก...ข้อมูลเพิ่มเติม  ค่าลงทะเบียน 25,000 บาท
3. คอร์สติวเสาร์-อาทิตย์  (ติวตลอดปี)
ติวเข้มเนื้อหาวิชาที่ ใช้สอบ ทุกวิชา เรียน เฉพาะวัน เสาร์  วันอาทิตย์ เพื่อปรับพื้นฐานสำหรับเตรียมการสอบ ค่าลงทะเบียน ตลอดปี 15,000 บาท

 

1.วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ    กองทัพอากาศ

คอร์สติว 
1.คอร์สเจาะเกราะ 1 เดือนก่อนสอบ ( เดือน มีนาคม  )
เข้าแคมป์ อยู่ประจำ กิน –นอน เรียน  เรียนทุกวัน พร้อมฝึกทำโจทย์ข้อสอบ ตะลุยโจทย์ ช่วงค่ำก่อนนอนทุกวัน อย่างหนัก เพื่อเตรียมตัวสอบ  เริ่ม คลิก...ข้อมูลเพิ่มเติม  ค่าลงทะเบียน 25,000 บาท
3. คอร์สติวเสาร์-อาทิตย์  (ติวตลอดปี)
ติวเข้มเนื้อหาวิชาที่ ใช้สอบ ทุกวิชา เรียน เฉพาะวัน เสาร์  วันอาทิตย์ เพื่อปรับพื้นฐานสำหรับเตรียมการสอบ ค่าลงทะเบียน ตลอดปี 15,000 บาท