ติว นักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) ปี 2557
สำหรับ ข้าราชการตำรวจชาย-หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี และบุคคลภายนอกหญิง อายุ 16-21 ปี
พ.ต.อ.เชิดชัย,ดร.เจี้ยบ (Eng),ดร.จรินทร์ยา (ฟิสิกส์/เคมี),อ.จรรยา (คณิต),อ.ภูมิภัทร (ไทย)

คอร์ส ติว
1.รอบเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.30 - 16.30 น เริ่ม คลิก...ข้อมูลเพิ่มเติม
2.รอบเจาะเกราะ 7 วันก่อนสอบ ติวเจาะข้อสอบ ทุกวิชา ทุกวัน เริ่ม คลิก...ข้อมูลเพิ่มเติม