มาตรฐาน SCORM

มาตรฐาน SCORM โดยอ้างอิงมาตรฐาน SCORM จากสหรัฐอเมริกา ที่เรียกว่า ADL SCORM (Advanced Distributed Learning SCORM)

อ่านเพิ่ม

E-Learning LMS

ระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือน เรียนในห้องเรียน หรือเรียกว่าLMS (Learning Management S ystem)

อ่านเพิ่ม

HTML5+CSS3

สามารถรองรับอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆที่ออกมาในตลาด ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ก็ได้มีการพัฒนาให้รองรับ HTML5

อ่านเพิ่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คลิกเพื่อชมตัวอย่างระบบ


ความสามารถของระบบเอกสารการนำเสนอผลงาาน


  •       บริษัท ดีทูไอเดีย จำกัด
  •       โทร : 02-1070046
  •       มือถือ : 097-2715924
  •       Line ID : de2idea
  •       อีเมล์ : info@de2idea.co.th