เกี่ยวกับเรา

ผู้จัดทำเว็บไซต์ ฟาร์มเห็ดฟางคุณชายคม ทำอาชีพเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน และต้องการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ฟาร์มเห็ดอีกทางหนึ่ง เพื่อให้มีคนรู้จักฟาร์มเพิ่มมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาการเพาะเห็ดฟางเป็นอาชีพได้เข้ามาติดต่อได้โดยตรง

A

ฟาร์มเห็ดฟาง

ปัจจุบันการเพาะเห็ดฟางยังไม่มีวิธีการเพาะที่แน่นอน การเพาะเห็ดฟางมีมากมายหลายวิธี ดังนั้นผู้ที่สนใจเพาะเห็ดฟางจึงต้องทดลอง ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง หากพึ่งพาข้อมูลที่สืบค้นจากเว็บไซต์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้การเพาะเห็ดฟางประสบความสำเร็จได้

B

ฟาร์มเห็ดฟาง

ปัจจุบันการเพาะเห็ดฟางยังไม่มีวิธีการเพาะที่แน่นอน การเพาะเห็ดฟางมีมากมายหลายวิธี ดังนั้นผู้ที่สนใจเพาะเห็ดฟางจึงต้องทดลอง ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง หากพึ่งพาข้อมูลที่สืบค้นจากเว็บไซต์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้การเพาะเห็ดฟางประสบความสำเร็จได้

C

ฟาร์มเห็ดฟาง

ปัจจุบันการเพาะเห็ดฟางยังไม่มีวิธีการเพาะที่แน่นอน การเพาะเห็ดฟางมีมากมายหลายวิธี ดังนั้นผู้ที่สนใจเพาะเห็ดฟางจึงต้องทดลอง ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง หากพึ่งพาข้อมูลที่สืบค้นจากเว็บไซต์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้การเพาะเห็ดฟางประสบความสำเร็จได้

ฟาร์มเห็ดฟาง


ปัจจุบันผู้คนสนใจรักสุขภาพกันมากขึ้นจึงสนใจเรื่องอาหารชีวจิตมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้มีการทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษ เช่น ฟาร์มผักปลอดสารพิษ พร้อมกับมีฟาร์มเห็ดฟางเกิดขึ้นมากมาย แต่กลับมีการทำเว็บไซต์สำหรับฟาร์มเห็ดฟางไม่มากนัก อาจเป็นเพราะเกษตรกรที่เพาะเห็ดฟางส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเว็บไซต์ ประกอบกับวิธีการเพาะเห็ดฟาง


ข้อมูลทั่วไป

ฟาร์มเห็ดฟางคุณชายคม เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่สนใจติดต่อซื้อขายเห็ดฟาง และผู้ที่มีความสนใจในการเพาะเห็ดฟาง และในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มเห็ดฟาง และซื้อเห็ดฟางหน้าฟาร์มในราคาถูกอีกด้วย

member-1

ฟาร์มเห็ดฟาง

เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่สนใจติดต่อซื้อขายเห็ดฟาง และผู้ที่มีความสนใจในการเพาะเห็ดฟาง และในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเปิดให้เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มเห็ดฟาง

ฟาร์มเห็ดฟาง

เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่สนใจติดต่อซื้อขายเห็ดฟาง และผู้ที่มีความสนใจในการเพาะเห็ดฟาง และในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเปิดให้เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มเห็ดฟาง

member-2
member-3

ฟาร์มเห็ดฟาง

เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่สนใจติดต่อซื้อขายเห็ดฟาง และผู้ที่มีความสนใจในการเพาะเห็ดฟาง และในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเปิดให้เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มเห็ดฟาง

ฟาร์มเห็ดฟาง

เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่สนใจติดต่อซื้อขายเห็ดฟาง และผู้ที่มีความสนใจในการเพาะเห็ดฟาง และในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเปิดให้เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มเห็ดฟาง

member-4
member-5

ฟาร์มเห็ดฟาง

เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่สนใจติดต่อซื้อขายเห็ดฟาง และผู้ที่มีความสนใจในการเพาะเห็ดฟาง และในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเปิดให้เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มเห็ดฟาง

ฟาร์มเห็ดฟาง

เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่สนใจติดต่อซื้อขายเห็ดฟาง และผู้ที่มีความสนใจในการเพาะเห็ดฟาง และในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเปิดให้เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มเห็ดฟาง

member-5

ข้อมูลการติดต่อ

  • สถานประกอบการ :ฟาร์มเห็ดฟางคุณชายคม
  • ที่อยู่ :เลขที่ 12 หมู่ที่ 15 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
  • โทรศัพท์ :084-9554685
  • Line ID :k_hom
  • อีเมล :kkhomkk@gmail.com

ข้อความถึงเรา